คลังเก็บป้ายกำกับ: ATAP

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 ของ สมาคมแพทย์ความงาม ประเทศไทย ( ATAP)

รอบนี้มีหลายโปรแกรมเลยค่ะ
?Botulinum Toxin A
?Filler Injection
?Thread Lift
?Facial Lipograft