คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2016

ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

Web

ถวายความอาลัย แด่

พระเจ้าแผ่นดิน

ธ ทรงสถิตเหนือดวงฤทัย
เทิดไท้ไว้เหนือเกล้า
ธรรมราชาคุ้มครองผองเรา
อ้าองค์พระเจ้าแผ่นดิน

ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ร่มเย็นสุขสราญทุกชีวิน
อุ่นไอผืนธรณิน
ด้วยเดชะพระนวมินทร์
มหาราชภูมิพล

พระมหากรุณาธิคุณ
พระการุณย์คุ้มครองผองชน
พระปรีชาเลิศล้น
พระมหามงคลปิ่นไผท

เทิดทูนเหนือดวงจิต
ธ ทรงสถิตเหนือดวงใจ
๘๙ พรรษา มหาราชาทรงชัย
น้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดี

นรารัตน์วันชัย ประพันธ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้ากราบพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมแพทย์ความงาม(TAAM)