คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี อจ ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย นายกสมาคม อจ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร แม่ฟ้าหลวงเป็นอุปนายก

ภาระกิจหลักคือ ส่งเสริมแพทย์ให้มีศักยภาพและการเรียนรู้ในด้านความงามอย่างเป็นระบบ ก้าวหน้า และทั่วถึง เปิดรับสมาชิก ติดต่อคุณต่าย 02-6644295-6

เพิ่มเติม website และการอบรมขั้นเทพ 29-30กย-1ตค 4วัน
ไพศาล,รัสภูมิ(หมอหนุ่ม),ธัมธิวัฒน์,ศิรินทิพย์,ชูชัย,ถนอมกิจ,วชิระ หมอฟรุ้ต, กฤษ,ชินวัตร,สาธิต

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว