คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2021

เปิดอบรมบรรยาย+ปฏิบัติ ในเดือนก.พ. 2565

สมาคมแพทย์ความงามมีตารางการอบรมในปี ช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

การอบรม Botox, Filler, Threadlifting, Liposuction