ติดต่อ (Contact)

ที่ตั้งชมรม (Address)

สมาคมแพทย์ความงาม (ชมรมแพทย์เอสธีติกส์ เดิม)

38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 02-664-2295 แฟ็กซ์ 02-664-2296

AAP (Association of Aesthetic Physicians)

38/11-13 Asoke Place Building, Asoke road, Sukhumvit 21, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel. 02-664-2295 Fax. 02-664-2296

ผู้ประสานโครงการฝึกอบรม นางสาวสุกัญญา  โชติปัญโญ (ต่าย) โทร. 094-4263046 หรือ 02-6644360 ต่อ 1022 หรือ 02-6644362

ผู้ประสานการรับสมัคร สมาชิก TAAM คุณสุวรรณี ศรสุวรรณ (เล็ก) โทร 0862678779, 0808120395

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายชเนษฎ์ ศรีสุโข ติดต่อ chanesd@gmail.com

สมาคมแพทย์ความงาม (ชมรมแพทย์เอสธีติกส์ เดิม) ตั้งอยู่ที่เดียวกับสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ ประเทศไทย

เว็บไซต์ สำนักวิชา http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging/index.php

ใส่ความเห็น