ติดต่อ (Contact)

ที่ตั้งชมรม (Address)

สมาคมแพทย์ความงาม
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12/17 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Association of Thai Aesthetic Physicians (ATAP)
12/17 Moo.6 Bangkhen, Mueang, Nonthaburi 11000

ผู้ประสานงานสมาคมฯ และ รับสมัครสมาชิก สมาคมฯ :
นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ (ต่าย)
เบอร์ติดต่อ โทร.094-9235536 หรือ 02-664-2295 ต่อ 1011

ผู้ดูแลเว็บไซต์: นายชเนษฎ์ ศรีสุโข (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตจวิทยา รุ่น 5, และ ผู้ก่อตั้งสมาคมแพทย์ความงาม) ติดต่อ chanesd@gmail.com

สมาคมแพทย์ความงาม (ชมรมแพทย์เอสธีติกส์ เดิม) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ ประเทศไทย

เว็บไซต์ สำนักวิชา http://www.mfu.ac.th/school/anti-aging/index.php

ใส่ความเห็น