คลังเก็บหมวดหมู่: Conference (Thai)

เปิดอบรมบรรยาย+ปฏิบัติ ในเดือนก.พ. 2565

สมาคมแพทย์ความงามมีตารางการอบรมในปี ช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

การอบรม Botox, Filler, Threadlifting, Liposuction

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 ของ สมาคมแพทย์ความงาม ประเทศไทย ( ATAP)

รอบนี้มีหลายโปรแกรมเลยค่ะ
?Botulinum Toxin A
?Filler Injection
?Thread Lift
?Facial Lipograft

Hands-on Workshop on Nov 23-24, 2019

ใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

และ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ ประกอบการสมัครอบรมได้

Registration for 1st ICAP งานอบรมวันที่ 17-21 ม.ค.2562

Click here to register https://form.jotform.me/82408053998467

REGISTRATION 17th-21st January 2019

Perspective in Asian Beauty 2019

สมาคมแพทย์ความงาม
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12/17 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Association of Thai Aesthetic Physicians (ATAP)
12/17 Moo.6 Bangkhen, Mueang, Nonthaburi 11000

ผู้ประสานงานสมาคมฯ และ รับสมัครสมาชิก สมาคมฯ :
นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ (ต่าย)
เบอร์ติดต่อ โทร.094-9235536 หรือ 02-664-2295 ต่อ 1011

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี อจ ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย นายกสมาคม อจ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร แม่ฟ้าหลวงเป็นอุปนายก

ภาระกิจหลักคือ ส่งเสริมแพทย์ให้มีศักยภาพและการเรียนรู้ในด้านความงามอย่างเป็นระบบ ก้าวหน้า และทั่วถึง เปิดรับสมาชิก ติดต่อคุณต่าย 02-6644295-6

เพิ่มเติม website และการอบรมขั้นเทพ 29-30กย-1ตค 4วัน
ไพศาล,รัสภูมิ(หมอหนุ่ม),ธัมธิวัฒน์,ศิรินทิพย์,ชูชัย,ถนอมกิจ,วชิระ หมอฟรุ้ต, กฤษ,ชินวัตร,สาธิต

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว