คลังเก็บหมวดหมู่: Conference (Thai)

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 ของ สมาคมแพทย์ความงาม ประเทศไทย ( ATAP)

รอบนี้มีหลายโปรแกรมเลยค่ะ
👍Botulinum Toxin A
👍Filler Injection
👍Thread Lift
👍Facial Lipograft

Hands-on Workshop on Nov 23-24, 2019

ใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

และ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ ประกอบการสมัครอบรมได้

Registration for 1st ICAP งานอบรมวันที่ 17-21 ม.ค.2562

Click here to register https://form.jotform.me/82408053998467

REGISTRATION 17th-21st January 2019

Perspective in Asian Beauty 2019

สมาคมแพทย์ความงาม
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12/17 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Association of Thai Aesthetic Physicians (ATAP)
12/17 Moo.6 Bangkhen, Mueang, Nonthaburi 11000

ผู้ประสานงานสมาคมฯ และ รับสมัครสมาชิก สมาคมฯ :
นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ (ต่าย)
เบอร์ติดต่อ โทร.094-9235536 หรือ 02-664-2295 ต่อ 1011

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี อจ ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย นายกสมาคม อจ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร แม่ฟ้าหลวงเป็นอุปนายก

ภาระกิจหลักคือ ส่งเสริมแพทย์ให้มีศักยภาพและการเรียนรู้ในด้านความงามอย่างเป็นระบบ ก้าวหน้า และทั่วถึง เปิดรับสมาชิก ติดต่อคุณต่าย 02-6644295-6

เพิ่มเติม website และการอบรมขั้นเทพ 29-30กย-1ตค 4วัน
ไพศาล,รัสภูมิ(หมอหนุ่ม),ธัมธิวัฒน์,ศิรินทิพย์,ชูชัย,ถนอมกิจ,วชิระ หมอฟรุ้ต, กฤษ,ชินวัตร,สาธิต

First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม First Announcement สมาคมแพทย์ความงาม ได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

Web

ถวายความอาลัย แด่

พระเจ้าแผ่นดิน

ธ ทรงสถิตเหนือดวงฤทัย
เทิดไท้ไว้เหนือเกล้า
ธรรมราชาคุ้มครองผองเรา
อ้าองค์พระเจ้าแผ่นดิน

ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ร่มเย็นสุขสราญทุกชีวิน
อุ่นไอผืนธรณิน
ด้วยเดชะพระนวมินทร์
มหาราชภูมิพล

พระมหากรุณาธิคุณ
พระการุณย์คุ้มครองผองชน
พระปรีชาเลิศล้น
พระมหามงคลปิ่นไผท

เทิดทูนเหนือดวงจิต
ธ ทรงสถิตเหนือดวงใจ
๘๙ พรรษา มหาราชาทรงชัย
น้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดี

นรารัตน์วันชัย ประพันธ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้ากราบพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมแพทย์ความงาม(TAAM)