คลังเก็บป้ายกำกับ: อบรม

เปิดอบรมบรรยาย+ปฏิบัติ ในเดือนก.พ. 2565

สมาคมแพทย์ความงามมีตารางการอบรมในปี ช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

การอบรม Botox, Filler, Threadlifting, Liposuction

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 ของ สมาคมแพทย์ความงาม ประเทศไทย ( ATAP)

รอบนี้มีหลายโปรแกรมเลยค่ะ
👍Botulinum Toxin A
👍Filler Injection
👍Thread Lift
👍Facial Lipograft