คลังเก็บป้ายกำกับ: สมาคมแพทย์ความงาม

เปิดอบรมบรรยาย+ปฏิบัติ ในเดือนก.พ. 2565

สมาคมแพทย์ความงามมีตารางการอบรมในปี ช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

การอบรม Botox, Filler, Threadlifting, Liposuction

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

หัวข้อการอบรม กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 ของ สมาคมแพทย์ความงาม ประเทศไทย ( ATAP)

รอบนี้มีหลายโปรแกรมเลยค่ะ
?Botulinum Toxin A
?Filler Injection
?Thread Lift
?Facial Lipograft